165 patienter inkluderade!

Patientrekryteringen går framåt och vi är nu uppe i totalt 165 inkluderade patienter! Den senaste veckan har t.ex. Sanna på Medicinkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra och Anneli på Minnes- och geriatrikmottagningen vid Akademiska universitetssjukhuset rekryterat 3 patienter var. Jättebra jobbat alla inblandade!