rehabkompassen®

Det digitala uppföljningsverktyget som underlättar 
strukturerad uppföljning och möjliggör en
 
skräddarsydd strokerehabilitering


Nyheter

status

Startmöte i Nyköping

Startmötena avlöper varandra! Igår besökte vi Neurorehab vid Nyköpings lasarett som nu också är redo att påbörja rekrytering. Tack för en mycket trevlig dag!

Startmöte i Karlstad och 100:e patienten

Idag har vi haft startmöte med Strokemottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad, som nu även rekryterat sin första patient, och studiens 100:e! Roligt att få träffa er idag och välkomna in i studien!

Startmöte i Sundsvall

Idag har vi haft startmöte med Strokemottagningen vid Sundsvalls sjukhus som nu är redo att dra igång. Trevligt att träffa er idag och vi ser framemot fortsatt samarbete i studien!

Nytt deltagande center!

Vi välkomnar Shirin och hennes kollegor vid Medicinkliniken, Östra sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg som tackat ja till att delta i studien! Vi är nu uppe i 9 deltagande center.

Rehabkompassen® är ett nyskapande, digitalt uppföljningsverktyg som just nu utvärderas i en akademiskt driven, nationell, pragmatisk, randomiserad multicenterstudie som genomförs under år 2022–2026. Se nedan antal inkluderade studiedeltagare, totalt sett och per center. 

Senast uppdaterat: 2023-11-27

totalt antal inkluderade

antal inkluderade per center

Vi söker fler deltagande center! 

Läs mer om studien här och kontakta oss gärna om ni har några frågor eller vill veta mer.


deltagande center

  • Strokecenter, NUS, Umeå,
  • Neurorehab Sävar, NUS, Umeå
  • Rehabiliteringsmedicinska mottagningen, Västmanlands sjukhus, Västerås
  • Rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Högsbo, Göteborg
  • Minnes- och geriatrikmott, Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
  • Strokemottagningen, Centralsjukhuset, Karlstad
  • Strokemottagningen, Sundsvalls sjukhus
  • Neurorehab, Nyköpings lasarett
  • Medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg