FAQ

Hur stor är tidsåtgången per deltagande patient, utöver sedvanlig klinisk rutin?
Den totala tidsåtgången per deltagande patient är ca 55 minuter, fördelade på följande moment:
  • Rekrytering: 25 minuter/deltagare
  • 3-månaders klinikbesök: 5 minuter/deltagare
  • 12-månaders klinikbesök: 15 minuter/deltagare

Notera att användning av Rehabkompassen även kan spara tid i vissa patientrelaterade moment

Se övergripande bild över ingående moment nedan.

 

Utgår någon ersättning till deltagande patienter i studien?
Nej.

Utgår någon ersättning till deltagande kliniker i studien?
Ja, kliniken får 3500 kr för varje deltagande patient som genomfört två besök enligt studieplanen.

Hur många patienter förväntas vi inkludera i studien? Finns det något minimum?
Nej, det finns inga krav på hur många patienter som måste inkluderas i studien då det beror helt på hur många som tackar ja till att delta.

Måste det vara en läkare som utför uppföljningarna?
Nej, alla som arbetar med strokevård och innehar viss strokekompetens kan utföra uppföljningar, t.ex. sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, kurator eller läkare.

Måste studieansvarig på kliniken vara en läkare?

Ja, eftersom det är en intervention på personer knutna till sjukvården måste studieansvarig vara en läkare som kan ta det medicinska ansvaret för patienterna. Däremot kan det praktiska genomförandet utföras av annan sjukvårdspersonal.