25 inkluderade patienter vid Strokecenter Umeå

Idag gratulerar vi Anna Bråndal vid Strokecenter Umeå som nu rekryterat 25 patienter till studien!