Beviljade forskningsmedel från Vetenskapsrådet!

Vi har glädjen att meddela att studien har beviljats 3 miljoner kronor från Vetenskapsrådets projektbridrag inom medicin och hälsa!