Monitorering påbörjad

Nu har monitorering påbörjats. Först ut är Strokecentrum i Umeå med Anna Bråndal (lokal PI), forskningssjuksköterskorna Kristin Nyman och Ulrika Englund samt studiens PI Xiaolei Hu. Monitorer är projektledare Lisette Marjavaara och Lisa Lundberg från KFC som granskat bland annat samtycken, eCRF och ansvar/delegering.