Nytt deltagande center!

Vi välkomnar Shirin och hennes kollegor vid Medicinkliniken, Östra sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg som tackat ja till att delta i studien! Vi är nu uppe i 9 deltagande center.